👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle planering Klossdammens Förskola HT 2017, VT 2018

Skapad 2017-08-21 14:25 i Klossdammens förskola Söderhamn
Förskola
Under hösten och våren kommer 5-6 åringarna på avdelningarna Smultron och Blåbär gå på Mulleskola. Detta kommer att inträffa sammanlagt 12 tisdagar under året. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen, samt en stimulerande miljö för lek, fantasi och rörelse. Barnen får leka i naturen och lära sig om djur, allemansrätt och växter. Vi har med oss matsäck från förskolan.

Innehåll

 

 

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.

 

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2018.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 

 • Barnen har en uppfattning om vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.

 

 Hur ska målen uppnås?

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Vi letar efter småkryp som vi kan titta närmare på i lupp.
 • Vi letar efter vårtecken under våra mulleträffar. 
 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. 
 • Vi leker lärarledda lekar men även fritt.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebil, och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt". Även skräplisa kommer på besök. Då får barnen chans att visa vad de lärt sig eftersom skräplisa gör allting fel, och de måste lära henne hur man beter sig i skogen.

 

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar med hjälp av foton, texter och material. 
 • Vi dokumenterar med text och bilder i bloggen på Unikum.
 • Vi sätter upp bilder och material på avdelningen så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016