Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik år Ht.2017

Skapad 2017-08-21 14:27 i Torpskolan Lerum
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.
Grundskola 9 Biologi
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

- förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.

- känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra.

- veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.

- känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.

- ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.

- känna till några användningsområden för genteknik.

- veta vad som menas med "det naturliga urvalet".

- förstå hur miljön påverkar evolutionen.

- förstå hur nya arter uppkommer.

- i stora drag kunna redogöra för livets utveckling på vår jord.

- kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar

 

Planering

Vi arbetar med området genetik och genteknik vecka 34-40

Debatt vecka 38, 

Skriftligt prov vecka 39

 

Vi fortsätter efter genetik och gentekniken arbeta med evolution vecka 40-43

Följande begrepp bör vi kunna.

 • Teorier som stödjer evolutionsteorin (två teorier)
 • Utdöende (orsak - risk)
 • Evolution
 • Charles Darwin
 • Variation
 • Naturligt urval
 • Kamp för tillvaron
 • Biologisk mångfald
 • Konkurrens
 • Anpassning
 • Artbildning
 • Sexuellt urval

 

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- dina visade kunskaper under lektionstid

- dina kunskaper inom evolution och genetik genom ett kunskapsprov

- hur du kan resonera kring för-, nackdelar och konsekvenser kring genteknik.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris Genetik, genteknik och evolution

Ännu ej visat
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samtala och diskutera PROV + DEBATT
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument DEBATT
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier EVOLUTION
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen PROV
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse PROV
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: