Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strategier för läsande

Skapad 2017-08-21 14:28 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
I detta område ska vi lära oss mer om olika lässtrategier, vi gör det genom att diskutera, titta på film och fundera på vilka strategier vi använder oss av.

Innehåll

Läsning

Att vara en god läsare kan vara avgörande i nästan alla skolämnen. 

 

 

I detta korta arbetsområde på 2 veckor kommer vi att lära oss mer om olika lässtrategier. Ni kommer att fundera på vilka ni själva använder er av och vilka som finns att pröva. Vi kommer att låna böcker på biblioteket, liksom kika film och arbeta utifrån en lärobok. 

 

Målet är att ni ska bli medvetna om olika strategier. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Lässtrategier år 7 vt 2017

Läsförståelse

E
>C
>A
Lässtrategier
Bli medveten om lika lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda olika lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ett gott flyt genom att, på ett ändamålet sätt, välja och använda olika lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: