Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan Tk

Skapad 2017-08-21 14:35 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Kursplan TK

Innehåll

I årskurs 7-9
Tekniska lösningar
● Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
● Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
● Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
● Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
● Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
● Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
● Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
● Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering
● Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Teknik, människa, samhälle och miljö
● Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
● Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
● Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
● Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
● Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: