Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellakläder och nationellamaträtter, åk 4-9, HT, sept.- okt. 2017/18

Skapad 2017-08-21 14:35 i Modersmål Ale Ale
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Målet är att eleverna kan namnet på nationellakläder och nationellamaträtter och att lära sig att beskriva dem. Vi kommer diskutera vad kultur egentligen är. Vad är våra kultur? Elev ska utveckla förmågan att analysera och samla om nationellakläder, nationellamat och musiken uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Att stimulera elever till att delta i samhällets kulturliv och traditioner. Eleverna ska lära sig några traditionella maträtter att kunna förklara hur man lagar och i vilken högtid man använder det. Att laga mat kräver ofta att du följer en instruktion, så kallat recept. Där står det hur mycket du ska ha av varje ingrediens samt i vilken ordning du ska tillföra dessa.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Du kan flera klädesplagg och olika nationellamaträtter.
 • Du kan några fraser som du kan använda för att beskriva kläder och maträtter.
 • Du kan några fraser som du kan använda för att handla kläder och maträtter.
 • Du kan ord som är typiska för en viss färg på nationellakläder.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Skriva och framföra en dialog som utspelar sig i en klädaffär och mataffär.
 • Läsning och översättning av texter i boken och recepter.
 •  Arbete med uppgifter till text.
 • Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt.
 • Hörövningar.
 • Vi ska knyta temat utifrån läromedel t ex: tita på kort film som handlar om traditionella kläder, hörövningar t ex: traditionelltmusik och muntliga genomgångar.

 • Vi ska titta på hur recept är utformade.

 • Sen man hittar receptet, bilderna hur ser ut det rätten och videofilm angående den här maträtter.
 • Hur mycket pengar kostar ingredienserna på ett ungefär? Vi ska träna på överslagsräkning och även lära oss decimaltal och vad det innebär.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Muntligt och/eller skriftligt förhör.
 • Prata i klassrummet.
 • Framförande av en dialog som utspelar sig i en klädaffär och mataffär.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Bedömning "Nationellakläder och nationellamaträtter"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: