Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och demokrati

Skapad 2017-08-21 14:44 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här första arbetsområdet ska vi jobba med mänskliga rättigheter och demokrati. 1945 bildade FN efter att två världskrig raserat stora delar av världen. Förutom att vara ett fredsbevarande organisation så kom man överens om grundläggande rättigheter för människor runt om i världen. Resultatet blev FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs 1948. Den första deklarationen lyder "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter".

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska ha utvecklat din förmåga att:

 • Använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp kopplat till arbetsområdet
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Reflektera över de mänskliga rättigheterna samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer jobba med:

 • FN:s deklarationer och konventioner
 • Demokrati & diktatur
 • Organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 • Ord och begrepp

Arbetssätt:

 • Vi utgår från vårt läromedel Utkik (Samhällskunskap 7-9). De sidor som behandlar området är s. 78-99.
 • Ett visst kompletterande material om demokrati och diktatur kommer jag kopiera upp.
 • Vi kommer ha textsamtal under lektionstid och jobba med olika lässtrategier för att bearbeta texterna.
 • Vi kommer jobba med filmer som finns på UR skola och därigenom gå lite djupare in i vilka de mänskliga rättigheterna är.
 • Vi kommer ha samtal i smågrupper och par.

Bedömning

För att bedöma dina kunskapskvalitéer utifrån kunskapskraven kommer ni vid sista lektionstillfället få ett prov av resonerande karaktär (alltså ni ska få diskutera med er själva).

 

Matriser

Sh
Bedömning Samhällskunskap

Du når inte upp till kunskapskraven för E ännu
E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Undersöka och beskriva samband inom och mellan strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Individ och samhälle
Föra resonemang kring hur individer och samhällen påverkar varandra
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkt
Uttrycka ståndpunkt och underbygga med argument
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheternas innebörd och exempel på hur de kränks
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
Redogöra för nationella minoriteters särställning
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokratiska värden och processer
Kunskaper om demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information och källor
Söka information och använda källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: