Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft Idalaskolan åk 3 ht 2017

Skapad 2017-08-21 14:45 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Hur kan man egentligen veta att luften finns? Vad finns i luften?
Grundskola 2 – 3

Hur kan man egentligen veta att luften finns? Vad finns i luften?

Vi kommer att arbeta praktiskt genom olika experiment som på olika sätt ger oss svar på våra frågor.

Vi kommer att dokumentera våra experiment genom att skriva hypotes och resultat.

Vi kommer diskutera och samtala kring våra upptäckter och jämföra med "riktiga saker" där våra upptäckter används i verkligheten!

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Eleven kan genomföra experiment efter tydliga instruktioner. Eleven kan jämföra sina resultat med andras och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.

Experimenten föregås av en hypotes och resultaten  dokumenteras med en bild och/eller skriftligt.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna

Läsa fakta

Experimentera

Samtala och diskutera

Rita

Skriva hypoteser och resultat

Kunskapskrav

Eleven ska göra minst 3 olika experiment om luft.

Eleven ska känna till minst 3 olika egenskaper hos luft.

Eleven ska själv kunna skriva hypotes och resultat inför och efter ett experiment.

Eleven ska aktivt delta i diskussioner och samtal under arbetsområdet.

Bedömning

Jag bedömer om du kan 

 • följa instruktioner vid experiment
 • följa, förstå och delta i våra naturvetenskapliga samtal
 • redovisa och på olika sätt dokumentera dina resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: