👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor och återvinning

Skapad 2017-08-21 15:01 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända.

Vart tar våra sopor vägen?

Vi ska göra ett studiebesök på Helsingborgs återvinningscentral.

Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö.

Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:
Beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

.
Resonera kring hur människans (ut-)nyttjande av jordens resurser påverkar vår miljö.

 

Konkretisering av mål:

 • Du ska lära dig innebörden av orden: hållbar utveckling, allemansrätt, hållbart, avgaser, gifter, återvinna, sopsortera, begagnat, utsläpp
 • Du ska lära dig att sortera sopor i rätt sorteringskärl.
 • Du ska få en förståelse för vad du och andra människor kan göra för miljön genom att sortera.
 • Du ska kunna ge andra exempel på miljövänliga val i vardagen utöver sopsortering.

 


 

Det här ska vi göra:

 • Läsa texter ur vår So-bok och lära oss ord, begrepp och samband.
 • Se olika filmer 
 • Studiebesök på NSR (Tippen)
 • Soplektion av Miljöverkstaden
 • Skriva och rita plakat
 • Gruppdiskussioner om sopsortering

 

Bedömning

 • Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om olika material och hur det ska sorteras. Detta görs genom att flera sopor och olika sopkärl ställs fram, så får du fundera på vad som ska slängas var.
 • Du kommer att få resonera muntligt och/eller skriftligt kring vad återvinning eller ej kan få för konsekvenser för vår miljö. Då använder du några av de begrepp vi övat på, t ex hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO SO
"Sopor och återvinning"

Nivå 1
Nivå 2
Ämneskunskaper
Att beskriva och sortera material
Du vet att man kan sortera sopor. Du kan ge exempel på ett par material, t ex plast och glas.
Du vet att man kan sortera sopor utifrån deras material. Du vet att det är förpackningar som återvinns. Du känner till flera olika material, t ex plast, metall, glas, papper. Du kan sortera soporna i rätt kärl.
Hur du använder dina kunskaper i diskussioner och samtal
Att resonera kring miljöval
Du kan ge exempel på bra miljöval.
Du kan ge exempel på bra miljöval.Du kan förklara varför de är bra. Du deltar i diskussioner om ämnet.