👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2017-08-21 15:04 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vad är ett bråk? Hur räknar jag med decimaltal?
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet Tal och räkning kommer vi fördjupa oss ytterligare i de skriftliga metoder man använder för att göra beräkningar i de olika räknesätten. Decimaltal och bråktal introduceras.

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan - Du ska kunna förstå och förklara följande begrepp:

 

Term

Summa

Differens

Faktor

Produkt

Täljare

Nämnare

Kvot

Förkortning

Bråkform

Decimalform

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du räknar olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna tolka tallinjer med tal i decimalform. Du ska kunna läsa och uttrycka tal i decimalform.

Analysförmågan

Du ska kunna förklara sambandet mellan tal i bråkform och i decimalform.  Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömingingsmatris

Du kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra

Du kan de matematiska begreppen inom området
Du löser en uppgifter utifrån de matematiska begreppen. Ex. Beräkna kvoten. Ex. Beräkna differensen mellan talen 15 och 7.
Du löser uppgifter och visar säkerhet med de matematiska begreppen. Ex. Vad får du om du dividerar 20 med 5?
Du kan förklara de olika matematiska begreppen. Ex: Vad är sambandet mellan bråkform och decimalform?

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.

Du löser en uppgift med skriftlig metod.
Du löser uppgifter inom addition och subtraktion. Ex. 118+71 Ex. 273-25
Du löser uppgifter inom division och multiplikation. Ex. 12x4 Ex. 270/30
Du löser uppgifter som kräver flera steg. Ex. 132/2 Ex. 243x6 Ex.80 x ? = 3200 Ex. 5000-1766
Du bahärskar sambandet mellan bråktal och decimaltal .
Du löser enkla uppgifter som innehåller bråk och decimaltal. Ex. Skriv "sjutton hundradelar" i decimalform.
Du löser uppgifter som innehåller bråk och decimaltal. Ex. Skriv talen "elva hundradelar" som bråk och i decimalform.
Du löser uppgifter som innehåller bråk och decimaltal. Ex. Vad är minst av 1,6 och 1,19?

Du kan formulera och lösa problem

Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem där det gäller att välja lämpliga räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Albin har 632 kr i sin plånbok. Han köper en tröja för 349 kr. Hur mycket är det sen kvar i plånboken?
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. År 2015 fyller Moas farmor 65 år. Hon tog körkort när hon var 19 år. Vilket år var det?
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen. Ex. Av siffrorna 4, 7, 9 och 6 ska du bilda det näst största udda tal och det näst minsta jämna tal som går. Beräkna sen summan av de två talen.

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva och förklara dina lösningar. Ex. Hur tänker du när du räknar ut 99+99?
Du resonerar kring olika lösningar och begrepp. Ex. När du dividerar skriver du ibland en siffra ovanför/mellan två siffror. Varför gör du det?
Du jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Hur kan du kontrollera att du har räknat rätt?