👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor, ht-2017

Skapad 2017-08-21 15:20 i Nygårdskolan Borlänge
Varifrån kommer energin som till exempel värmer upp våra hus eller driver våra bilar? Vi kommer att arbete med olika energikällor till exempel: kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solenergi.
Grundskola 5 Fysik
Vi bekantar oss med olika energikällor. Genom diskussioner och samtal som även kommer utmynna i skrivuppgifter..

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Att lära dig mer om olika energikällor.
Att känna till hur olika energikällor fungerar

Undervisnigen

Teoretiska genomgångar, faktatexter och filmer.
Resulterar i muntlig och skriftlig redovisning.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:
Hur du använder och anpassar information/fakta.
Diskutera, resonera,argumentera när det gäller fördelar och nackdelar gällande olika energikällor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6