Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Musik och rörelse, 4-6

Skapad 2017-08-21 15:25 i Främbyskolan Falun
Grundskola 4 – 6
Musik, rörelse och dans. När det är bra, då är det riktigt bra. Då du känner att du rycks med...

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv".

Undervisningsformer

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

- Vi leker olika musik- och rörelselekar där eleverna har möjlighet att utveckla rörelseglädje, koordination och motivation.

- Modern dans, blandas med linedance, ringdanser och folkdanser.

- Lära sig att känna takt och rytm i olika dansstilar.

- Eleverna kommer att träna på att förebygga risker för skador.

- Vi sätter ord på det vi gör och samtalar kring upplevelserna av musik och rörelse. 

Bedömning- var, när, hur?

- Målet är först och främst att du ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga. 

- Idrottsläraren kommer bedöma din förmåga att..

     ..använda kroppen i de olika rörelserna.

     ..utföra rörelserna; teknik, takt,rytm.

     ..följa instruktioner och tänka på säkerheten.

     ..deltagande i samtal och diskussioner, samt att du förstår ord och begrepp inom det aktuella området. 

- Bedömning sker kontinuerligt och vid enstaka förbereda tillfällen.

- Återkoppling sker under enkla former till dig och till vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Om behov finns kontaktar Idh- läraren vårdnadshavare. 

- I årskurs 6 sammanställs omdömet till ett betyg F-A. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: