👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen

Skapad 2017-08-21 15:27 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi utforskar olika verktyg och olika material i alla regnbågens färger.

Innehåll

Varför?

Vi har sett intresse hos barnen att skapa med olika material. Vi arbetar med Babblarna och pratar mycket om deras färger både verbalt och med teckenstöd och tänker att detta miniprojekt kan fördjupa oss i just färglära.

 

Vad? (Lärobjekt)

Färger

* TAKK (Vi lär oss tecknen för färgerna och babblarna)

* Naturvetenskapliga fenomen (Hur uppstår regnbågar)

* Kemi (Blanda färger)

* Materialkunskap (Prova många nya material och verktyg)

 

Hur?

Vi ger barnen möjlighet att skapa och prova olika material och verktyg. (saltmålning, pipettmålning, måla på folie, gå i färg, kollektivt skapande mm.) Vi följer barnens intresse och lyssnar in vad de vill prova. 

Vi gör experiment med barnen. (Hur vandrar färg, blanda färger, bakpulvers experiment)

Vi har samling med Babblarna och benämner deras färger, visar barnen tecknen.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016