👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik och stavningsregler v.35-38

Skapad 2017-08-21 15:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vi kommer arbeta med substantiv, verb, adjektiv, adverb, prepositioner, pronomen och räknetal. Vi kommer även arbeta med stavningsregler som sj- och tj-ljuden som exempel.
Grundskola 5 Svenska
Eleverna ska under ett antal veckor arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur orddelar kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordkunskapen ska ge eleverna en större förståelse för ords betydelse och i vilket sammanhang de används. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga. Undervisningen ska stimulera eleverna intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Det här ska vi göra:

- titta på UR.s programserie "grammatikbolaget"

- genomgångar

- arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner, pronomen och räknetal.

- övningar för att träna stavningsreglerna för lång och kort vokal, j-ljuden, tj-ljudet, sj-ljudet och å-ljudet

- arbeta i svenska häften

- Digitala spåretDet här kommer eleverna bedömas på:

din förmåga att:

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är (singular, plural, obestämd, bestämd, konkreta och abstrakta)
- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är (komparera)
- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är (tempus)
- förstå och kunna använda de vanligaste pronomen på ett korrekt sätt
- förstå och kunna använda de vanligaste prepositioner på ett korrekt sätt
- förstå och kunna använda grundtal och ordningstal
- förstå och kunna använda adverb på ett korrekt sätt
- förstå reglerna och kunna använda de stavningsljud vi kommer gå igenom

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Grammatik

Grammatik

Osäker
Säker
Mycket säker
Substantiv
Jag vet vad ett substantiv är
Jag kan nämna substantiv i singularis och pluralis
Jag kan säga om ett substantiv är i bestämd eller obestämd form
Jag kan säga om ett substantiv är i konkret elelr abstrakt form
Adjektiv
Jag vet vad ett adjektiv är
Jag kan komparera ett adjektiv
Verb
Jag vet vad ett verb är
Jag kan nämna verb i uppslagsform, nutid och dåtid
Pronomen
Jag vet vad ett pronomen är
Jag kan använda de vanligaste pronomen på ett korrekt sätt
Prepositioner
Jag vet vad en preposition är
Jag kan använda de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt
Grundtal och ordningstal
Jag vet skillnaden mellan grundtal och ordningstal
Jag kan använda grundtal på ett korrekt sätt
Jag kan använda ordningstal på ett korrekt sätt
Adverb
Jag vet vad ett adverb är
Jag kan använda adverb på ett korrekt sätt

Stavningsregler

Osäker
Säker
Mycket säker
Kort och lång vokal
Jag kan dela in vokalerna i hårda och mjuka
J-ljudet
Jag vet att J-ljudet oftast stavas med j framför hårda vokaler och med g framför mjuka vokaler.
Sj-ljudet
Jag vet att Sj-ljudet stavas med sj framför hård vokal och med sk framför mjuk vokal. Jag känner även till att det finns undantag som själv och människa.
Tj-ljudet
Jag vet att Tj-ljudet vanligtvis stavas med tj framför hård vokal och med k framför mjuk vokal.
Å-ljudet
Jag vet att långt å-ljud stavas oftast med å och att kort å-ljud stavas oftast med o.