Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-08-21 15:49 i Ugglums skola Partille
De stora världsreligionerna, Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom och naturreligioner. Hur är det att leva som utövare av dem? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner? Samt ett kortare och inledande arbete om etik och moral.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Vi kommer att läsa om fem religioner som brukar kallas världsreligioner. Vi kommer att studera ursprung, grundläggande drag samt jämföra likheter och skillnader, både inom och mellan religionerna. Vi ska också ta reda på hur tron visar sig i olika handlingar och i samhället.

Innehåll

Ur läroplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring etiska frågeställningar och värderingar 
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas användbarhet och trovärdighet.

Ur läroplanens centrala innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

Begreppen religion och livsåskådning.

Centrala tankegångar i ritualer, levnadsregler och urkunder i kristendomen och de andra världsreligionerna.

Religion och samhälle 

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Identitet och livsfrågor 

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

Vardagliga etiska frågor som rör identitet och könsroller, jämställdhet, sexualitet  samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett gott liv och goda handlingar kan vara 

Konkretiserade mål

Du ska kunna redogöra för

- fakta om religionernas ursprung, urkunder (texter), riter (handlingar), heliga rum och platser, vardag och högtid samt olika riktningar
- likheter och skillnader mellan och inom de olika religionerna
- religionens roll i samhället förr och nu 
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.

Detta ska du visa genom att använda de ämnesspecifika begrepp vi går igenom på ett korrekt sätt.

Arbetssätt och bedömning

  • Läsa i PULS grundbok religion, bearbeta texten samt arbeta med instuderingsfrågor
  • Titta på filmer som på olika sätt belyser de olika religionerna.
  • Diskutera och reflektera kring innehållet i våra läromedel.
  • Öva på att använda ämnesspecifika begrepp muntligt och skriftligt 
  • Lektionsarbetet och arbetsprocessen, både muntligt och skriftligt, ligger till stor grund för bedömningen samt förberedda uppgifter som redovisningar, skrivuppgifter och prov.Matriser

Re
Bedömningsmatris

Förmågan numrerad till vänster

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklade kunskaper för årskursen
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
1
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
2
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-­ och samhällsliv förr och nu.
3
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
4
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
5
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informatio­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: