Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Friluftsliv och utevistelse, 4-6

Skapad 2017-08-21 15:50 i Främbyskolan Falun
Grundskola 4 – 6
Trygghet och glädje utomhus, när friluftslivet är som bäst.

Innehåll

Syfte

" Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer." 

Undervisningsformer

- Friluftstekniker bland annat laga mat på stormkök, veta hur du kan bygga en eldstad och hur du sätter upp ett tält.

- Du kommer att få kunskaper om allemansrättens grunder, rättigheter och skyldigheter.

- Ett lyckat friluftsliv skapas med kunskaper om "varm, mätt, torr". 

- Lekar och spel utomhus. 

- Lära dig hur du agerar vid nödsituationer. 

Undervisningsrum

- Undervisningen kommer att ske mestadels utomhus under olika årstider med olika väderförhållanden. 

- Korta genomgångar kommer att göras inomhus under året. 

Bedömning

- Målet är först och främst att du ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga. 

- Idrottsläraren kommer bedöma din förmåga att..

     ..använda kroppen på ett klokt sätt i olika aktiviteter och därmed visa hur bekväm du är med att vara utomhus.

     ..veta hur du ska vara klädd för att vara utomhus.

     ..följa instruktioner och tänka på säkerheten.

     ..deltagande i samtal och diskussioner, samt att du förstår ord och begrepp inom det aktuella området. 

- Bedömning sker kontinuerligt och vid enstaka förbereda tillfällen.

- Friluftsdagar (säkerhet)

- Återkoppling sker under enkla former till dig och till vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Om behov finns kontaktar Idh- läraren vårdnadshavare. 

- I årskurs 6 sammanställs omdömet till ett betyg F-A.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: