Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIIDROTT, Stenhammarskolan

Skapad 2017-08-21 15:53 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer under ca 4 tillfällen arbeta med hopp, kast och löpning i friidrott. Du kommer att få möjlighet att lära dig teknikerna i de olika grenarna samt utvärdera din egen förmåga i olika friidrottsgrenar. Du kommer även få möjlighet att att visa att du kan förebygga skador genom värma upp och att du kan följa de olika säkerhetsanvisningarna.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet:

Du ska få möjlighet att utveckla

 • Anpassa dina rörelser till olika sammanhang i detta fall olika friidrottsgrenar
 • Praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsan, rörelse och livsstil
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Utveckla din förmåga at hjälpa andra till att utvecklas inom arbetsområdet

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi:

 • Testa på färdighetsträning i hopp, kast och löpgrenar.
 • Öva på kroppskontroll och teknik.
 • Öva på att ta ansvar.
 • Prata och praktiskt följa regler
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i aktiviteterna
 • Samtala om olika ord och begrepp som har med aktiviteten att göra och hur aktiviteten kan påverkar hälsan, samt hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter kan påverkas av olika faktorer exempelvis kön.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan delta i de olika friidrottsgrenarna.
 • Du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten..
 • Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
 • Du kan resonera om hur kost och andra faktorer påverkar hälsan.
 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.

Uppgifter

 • Friidrott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Kunskapskraven

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
Ej uppnått
Till viss del
Relativt väl
Väl
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan ej delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på inte på ett huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan inte utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan inte planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan inte på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Idh
Idrott och hälsa åk.7-9 Öjersjö

---->
---->
---->
Rörelsemönster
Lekar, spel, idrott
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Anpassat rörelsemönster
Lekar, spel, idrott -Ansvar -Samarbete
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
- Kost - Motion - Hälsa
 • Idh  7-9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: