Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och materia

Skapad 2017-08-21 16:16 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Fysik
Materia är allt som kan vägas. Vad består materia av? Hur mäter man materia? Hur tät kan materia vara?

Hur kan ett stort fartyg flyta? Det ska du kunna förklara efter att du har arbetat med detta område. Vi kommer även att ha fokus på följande: metersystemet, SI-enheter, volym och massa, storhet och enhet, prefix, materia, atom, molekyl, densitet.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi kommer att utgå från boken Fysik direkt, kapitel 2  Boken finns även inläst, lyssna gärna på kapitlet via "inläsningstjänst".

Vi kommer bland annat att arbeta med dessa begrepp:

Materia, vad är det?
Massa, vilka enheter kan vi arbeta med här.
Längder, koppla mätningar till volym.
Densitet, ha koll på att en liter (1kubikdecimeter) guld väger lite mer än en liter vatten.

 

Mål

När du är klar med detta område ska du :

 • veta vad som menas med enhet
 • känna till SI-systemet
 • förstå vad som menas med storhet
 • förstå vad som menas med enhet
 • känna till våra vanligaste enheter
 • känna till några vanliga prefix och vad de betyder
 •  känna till begreppet materia
 • veta att alla ämnen består av atomer
 • veta att atomer kan bilda molekyler
 • känna till begreppet densitet
 • kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten.

Övergripande läroplansmål

De områden som följer är de som vi under dessa två veckor kommer att arbeta med.

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

Kunna genomflöra undersökningar och med hjälp av desa förklara olika fenom runt omkring oss.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • göra laborationer
 • en inlämning: resultat från laboration
 • ha genomgångar
 • diskutera och resonera
 • göra ett skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik: Mått och Materia

F
E
C
A
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du behöver träna mera på grundläggande kunskaper om mått och materia för att kunna ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om mått och materia och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Laboration
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du beöver träna på att använda utrustning på ett säkert sätt när du laborerar.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I dina undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laboration
Förmågan att utvärdera resultat.
Du behöver träna mera på att jämföra resultat med frågeställningen och att dra enkla slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. .
Inlämning
Förmågan att hitta information och att kunna värdera och använda den.
Du behöver träna mera på att söka naturvetenskaplig information och att använda olika källor. För att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett väl fungerande för att skapa välutvecklade texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: