Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht 2017 åk 2

Skapad 2017-08-21 16:30 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Terminsplanering för Ht i åk 2 2016
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska bidra till att eleven utvecklar sitt intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Innehåll

Vad?

Du övar på:

 • talraden 0-100
 • udda och jämna tal
 • använda tecknen >,  < och =
 • addition och subtraktion i talområdet 0-20
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • räkna med tiotal och ental
 • bråktal 1/2, 1/3, 1/4
 • addition med ental i talområdet 20-100, t.ex. 75+2
 • addition med tiotal i talområdet 20-100, t.ex. 75+20
 • subtraktion med ental i talområdet 20-100, t.ex. 75-2
 • subtraktion med tiotal i talområdet 20-100, t.ex. 75-20
 • att skriva och läsa  ordningstalen första till tolfte
 • namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon
 • namnen på det geometriska objekten linje, sträcka, punkt
 • addition i talområdet 0-20 med tiotalsövergång, t.ex. 8+4
 • subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång, t.ex 12-8
 • att räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag
 • klockan, kvart i och kvart över

 

Hur?

Du arbetar i matteboken Prima matematik. Du övar med hjälp av extra träningsblad olika olika laborativa material och övningar. Du "pratar" matte i par och i grupp. Då övar du att använda matematiska begrepp och att berätta hur du löser olika uppgifter. Du övar dig i att förklara för andra hur du tänker och hur du har löst uppgiften. Samtidigt övar dig i att lyssna på kamraternas lösningar och tar till dig tips och råd hur du själv kan lösa dina uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att uppnå det som står under Vad?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: