Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 9 Re Islam PT

Skapad 2017-08-21 16:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Samarbete mellan historia och religion
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Hur är det att leva med muslimsk tro? Vilka intryck har religionen lämnat i genom tiderna fram till idag? I detta arbetsområde lär du dig om religionen islam och om dess historia.

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska kunna beskriva huvuddragen i muslimsk tro och dess historia.
  • Du kan visa samband mellan tro och hur man lever inom islam.
  • Du kan resonera kring likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom. 
  • Du kan ge exempel på hur islam har påverkat och påverkar samhället men också hur samhället påverkar islam.

 

Genomförande

Under några veckor lär du dig om islam och de centrala dragen i islam, om Koranen och Mohammed, om islams heliga handlingar och riter. Du kommer även att diskutera genus och kvinnornas roll i islam samt hur religionen påverkar ens identitet. 

Du kommer att delta i genomgångar och diskussioner, arbeta med uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta med texter på olika sätt som du bland annat kommer att arbeta källkritiskt med. Du kommer att ha läxor, redovisning av uppgifter i grupp/enskilt samt någon form av ett sluttest.

 

Bedömning

Grund för bedömningen är:
- din kunskap om muslimsk tro och historia samt hur det är att leva med muslimsk tro.
- din förmåga att redogöra och analysera sambandet mellan islam och samhälle i olika tider och på olika platser.

- din förmåga att jämföra islam med andra religioner, tex. judendomen och kristendomen. 

 

Kursplanemål

  • analysera islam samt olika tolkningar och bruk inom denna
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identiteter 

 

Matriser

Re
Islam

---->
---->
---->
Redogöra
du har kunskaper om islam och dess centrala tankegångarna, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
Du kan berätta om det viktigaste om läran, vilka heliga skrifter som finns och vad de innehåller, om riter och högtider samt om islams historia. grundläggande kunskaper beskriva
Du kan beskriva utförligt om det viktigaste i läran, vilka heliga skrifter som finns, vad de innehåller och hur de kom till, om riter och högtider och varför de firas samt om islams historia. goda kunskaper förklara och visa på samband
Du kan beskriva mycket utförligt om det viktigaste i läran, vilka heliga skrifter som finns, vad de innehåller och hur de kom till och, om riter och högtider och varför de firas samt om islams historia. mycket goda kunskaper förklara och visa på samband och generella mönster kring
Samband
hur religioner kan påverkas av och påverka samhället
Du beskriver hur islam kan påverka samhället och hur islam påverkas av det moderna samhället. enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du beskriver i olika led kring hur islam kan påverka samhället och hur islam påverkas av det moderna samhället. förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver i flera olika led kring hur islam kan påverka samhället och hur islam påverkas av det moderna samhället. komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera
hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar
Du kan berätta om hur olika livsfrågor beskrivs i islam, tex vad som är människans uppgift på jorden, vad som händer efter döden, jämställdhet osv. Du kan berätta om hur islam kan forma och påverka ens identitet. till viss del för resonemanget framåt
Du kan berätta utförligt om hur olika livsfrågor beskrivs i islam, tex vad som är människans uppgift på jorden, vad som händer efter döden, jämställdhet osv. Du kan berätta och beskriva om hur islam kan forma och påverka ens identitet. för resonemanget framåt
Du kan berätta mycket utförligt om hur olika livsfrågor beskrivs i islam, tex vad som är människans uppgift på jorden, vad som händer efter döden, jämställdhet osv. Du kan berätta och beskriva utförligt om hur islam kan forma och påverka ens identitet. för resonemanget framåt och fördjupar/breddar det
Jämföra
resonera om skillnader och likheter inom islam
Du berättar om några likheter och skillnader inom islam tex. om olika inriktningar och varför det finns olika inriktningar. enkla
Du visar att du kan göra en del olika jämförelser inom islam och berättar utförligt vilka likheter och skillnader det finns inom islam, tex vilka inriktningar och riter det finns och varför de är olika. utvecklade resonemang
Du visar att du kan göra olika jämförelser inom islam och berättar mycket utförligt vilka likheter och skillnader det finns inom islam, tex vilka inriktningar och riter som finns och på vilket sätt/varför dem skiljer sig åt. väl utvecklade resonemang
Jämföra
resonera om skillnader och likheter mellan några religioner
Du kan göra några jämförelser mellan islam, judendom och kristendom. enkla
Du kan göra några jämförelser mellan islam, judendom och kristendom. utvecklade resonemang
Du kan göra olika välutvecklade jämförelser mellan islam, judendom och kristendom. väl utvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: