Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-08-21 16:51 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi
Vi ska läsa om den svenska skogen. Vilka djur och växter finns där? Varför ser det ut som det gör? Och vart tar alla döda djur vägen?

Innehåll

Syfte

Lära oss nya begrepp och att använda dessa för att beskriva och förklara samband i naturen.

 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss:

 • vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • hur växter och döda djur bryts ner.
 • namnet på några träd, bär och svampar.
 • vad en näringskedja är och kunna ge exempel på några.
 • vad rovdjur och bytesdjur är och känna till några.

 

Hur ska vi jobba?

 • Vi kommer att läsa texten i boken och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att skriva faktatexter om skogen, och skriftligt svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på träd utomhus för att lära oss om några typiska kännetecken.
 • Vi kommer se filmer. 
 • Vi ska öva på bedömningssituationer och ge varandra feedback för att träna på att utveckla våra svar.

 

Bedömning

Du kommer få hem en sammanfattning av texten, och även möjlighet att lyssna på boken hemma via inläsningstjänst. Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. Efter provet kan du se din bedömning i planeringens matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Näringskedjor
Du kan göra en bild på en näringskedja och med hjälp berätta om den på ett enkelt sätt.
Du kan göra en tydlig blid av en näringskedja i skogen och berättar om den på ett enkelt och tydligt sätt.
Du kan med ord beskriva flera näringskedjor i skogen och kan berätta utförligt om dem.
Begrepp
Du kan förklara några begrepp.
Du kan använda några begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda många begrepp i rätt sammanhang.
Flora och fauna i svensk skog
Du kan namnge ett fåtal djur och växter i svensk skog. Du kan ge en enkel förklaring på vad det är för skillnad mellan rovdjur och bytesdjur, eller mellan barrskog och lövskog.
Du kan namnge några djur och växter i svensk skog. Du kan ge en enkel förklaring på vad det är för skillnad mellan rovdjur och bytesdjur och mellan barrskog och lövskog.
Du kan namnge flera djur och växter i svensk skog. Du kan ge en tydlig förklaring på vad det är för skillnad mellan rovdjur och bytesdjur och mellan barrskog och lövskog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: