Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden 2017 Linden

Skapad 2017-08-21 17:54 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Kan skrivas in här eller så kopplas de nedan.

Planerade insatser

Uppmuntra barnen att ta hand om vår miljö och visa omsorg och hänsyn för varandra. Vi pedagoger föregår med gott exempel, vi gör saker tillsammans med barnen. Utifrån Solägget av Elsa Beskow arbetar vi med närmiljön och respekt för allt levande och omsorg om närmiljön i temat.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Väcka intresse och nyfikenhet hos barn. Visa mer respekt för allt levande och omsorg om närmiljön

Metodval

Genom reflektion i arbetslaget kring dokumentationer som har med målet att göra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: