👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2017-08-21 18:02 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Kemi

Innehåll

Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i /…/naturen. Eleven ska ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser, eleverna ska även ges möjlighet att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
vatten, luft och väder

Rubrik 1

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Ny aspekt
Vattnets kretslopp
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Kunna förklara vattnets kretslopp
Kunna förklara vattnets kretslopp och använder då ämnesspecifika ord på ett korrekt sätt
Ny aspekt
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Självständigt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Ny aspekt
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Ny aspekt
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Kunna att syre är en av luftens gaser.
Kunna att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Ny aspekt
Väder
Veta vad vind är och vad det är som styr vädret.
Veta vad vind är och hur den uppstår samt vad det är som styr vädret.
Veta vad en vind är och hur den uppstår samt vad det är som styr vädret. Kunna förklara hur olika väder som exempelvis åska och orkan uppstår.