👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 2-3 Livscykler och näringskedjor

Skapad 2017-08-21 18:14 i St Mellby skola Alingsås
Vi ska arbeta med växter och djurs livscykler och enkla näringskedjor. Artbestämning av några höstblommor och blommans delar.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss några höstblommor och blommans delar. Vi ska lära oss några djurs livscykler och få följa utvecklingen från larv till fluga. Vi kommer också att lära oss vad en näringskedja är och hur de kan ser ut i olika miljöer.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Vi kommer att gå ut i närområdet och artbestämma några vanliga blommor. Vi kommer att lära oss blommans delar och pollinering som fortplantning.

Vi lär oss några växter och djurs livscykler. Vi kommer att t ex  följa larver där ni kommer att få ställa en hypotes och sedan dokumentera vad som händer.

Vi lär oss vad en näringskedja är genom att läsa texter och genom samtal. Vi kommer också att titta på de olika landskapsmiljöer vi har i Sverige och utifrån det jämföra olika näringskedjor.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp t ex ägg, larv, puppa och fjäril. Producent - konsument - toppkonsument. Foderblad, kronblad, ståndare, pistill och märke- Livscykler och näringskedja.
 • förklara biologiska samband
 • genomföra undersökningar ställa hypotes och följa utvecklingen från t.ex. larv-fjäril

Bedömning - Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • ge exempel på några växter och djurs livscykler
 • förklara vad en näringskedja är och ge exempel på någon kedja
 • kunna namnge några blommor och blommans delar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3