👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abstrakt konst

Skapad 2017-08-21 18:21 i Domnarvets skola Borlänge
abstrakt konst
Grundskola 4 – 6 Bild
Många konstnärer skapar bilder som inte föreställer något, de består enbart av olika former och färger. Konstnärerna vill ändå uttrycka olika saker. Nu ska du få prova att skapa bilder med icke-föreställande former som uttrycker en känsla.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

I ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

- teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete,

- olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete,

- verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digitalt bildbehandling och hur dessa benämns,

- konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar

- ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretisering av mål

Du ska känna till Wassily Kandinsky och vad som kännetecknar abstrakt bildkonst.

Du ska skapa en abstrakt bild i torrpastell, som uttrycker en bestämd känsla.

Arbetssätt

Helena visar bilder av målaren Wassily Kandinsky och pratar om begreppet abstrakt konst.

Eleverna ska sedan göra icke-föreställande former som uttrycker olika känslor. Därefter får de välja en av känslorna och göra en bild i torrpastell. Vi tittar på bilderna och diskuterar vilka känslor man vill uttrycka. Under processen kommer vi även att öva på elevernas förmåga att reflektera över sitt eget och kamraternas arbete.

Bedömning

Förmedla budskap
 
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa uttryck
 
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
       
Utveckla idéer
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Välja handlingsalternativ
 
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
       
       
Ge omdömen
 
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.