Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande - Den magiska dörren

Skapad 2017-08-21 18:36 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Den magiska dörren".
Grundskola 4 Bild Svenska
Ni kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

 

Arbetsområde: Den magiska dörren

Tidsperiod: vecka 35 - 49

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren" Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitelt ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 • du kan skriva berättande texter
 • du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • du kan ge respons
 • du kan ta respons
 • du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
 • du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev.
 • du kan måla bilder för att illustrera dina texter.
 • du kan använda vanliga skrivregler (skiljetecken).

Uppgifter

 • Den magiska dörren kapitel 2

 • Den magiska dörren Kapitel 1

 • Den magiska dörren kapitel 2

 • Magiska dörren

 • Den magiska dörren kapitel 6

 • Den magiska dörren kapitel 4

 • Den magiska dörren Kapitel 3

 • Den magiska dörren kapitel 8

 • Den magiska dörren kapitel 7

 • Den magiska dörren kap 5

 • Den magiska dörren kapitel 5

 • Den magiska dörren kapitel 4

 • Den magiska dörren kapitel 3

 • Den magiska dörren kapitel 9

 • Den magiska dörren kapitel 6

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: