👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-08-21 18:42 i Bodaskolan Älvkarleby
Under august-september kommer vi läsa om skogen. Vi utgår från Koll på No 4.
Grundskola 4 Biologi
Skogen i Sverige. Skogens alla invånare. Näringskedja. Nedbrytning i skogen.Vad blir det av döda djur? Samarbete i skogen - svampar och träd. Skogens växter och bär.Myror på marken. Rovdjur och bytesdjur. Får jag elda var jag vill i skogen? Allemansrätten. Skyddade områden. Det och mycket mer kommer vi att veta när har läst färdigt området.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och  allemansrätten 

Vi kommer att läsa faktatexter, se på film, arbeta med arbetsblad och ha fältstudier där vi undersöker på nära håll.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra ett prov.

 Vi kommer att arbeta med området under veckorna 34-37.

 Du som elev bör:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • veta vad allemansrätten innebär för dig
 • veta vad ett bytesdjur och ett rovdjur är

 

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Samtala
 • Söka och använda information
 • Undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dina dokumentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6