Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal

Skapad 2017-08-21 19:50 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förståelse för negativa tal som en del av det naturliga talen samt hur det negativa talen har utvecklats utifrån ett historiskt perspektiv. Du kommer också att utveckla din förståelse att negativa tal är mindre än positiva tal. Du ska utveckla din förmåga att förstå begreppet negativa - och positiva tal. Du ska utveckla din förmåga att utföra räkneoperationer där både negativa- och positiva tal ingår. För att nå målen kommer du att jobba med varierade uppgifter från matematikbok och uppgifter att lösa tillsammans med andra. Inför varje nytt avsnitt kommer du att möta en starter, en form av problemlösning där alla utgår från samma uppgift. Du kommer därefter att få olika träningsuppgifter för att träna på det specifika avsnittet som avslutas med en bedömningsuppgift.

Innehåll

 • Utveckla förståelse för vilka egenskaper negativa tal har. 

Genom att använda dig av modeller som termometer och tallinje. 

Genom att tala om tillgångar och skulder och hur det ökar och minskar. 

 • Utveckla förståelse för storleksordningen av negativa tal och att alla negativa tal är mindre än det positiva talen. 

Att siffran 0 har ett värde samt att talet 0 varken är negativt eller positivt. 

Gemensam uppgift

Träningsuppgifter

Avslutas med en bedömningsuppgift.

 • Att du kan utföra räkneoperationer inom alla fyra räknesätt med både negativa - och positiva tal

1. Addition och subtraktion:

Gemensam uppgift

Träningsuppgifter

Bedömningsuppgift

2. Multiplikation och division:

Gemensam uppgift

Träningsuppgifter

Bedömingsuppgift

Hela arbetsområdet avslutas med en slutlig bedömningsuppgift. 

Centralt innehåll:

Bedömning negativa tal

 

Bedömningen avser

Kvalitativa nivåer lägre

 

                            

                          Högre

Förståelse för begreppet negativa – och positiva tal

Eleven visar inte kunskaper om negativa tal varken skriftligt eller muntligt

Eleven visar grundläggande kunskaper om negativa tal muntligt och skriftligt. T.ex. genom att storleksordna tal med hjälp av tallinje och kan förklara ordningen.  

Eleven visar goda kunskaper om negativa tal både muntligt och skriftligt genom att t.ex. förklara tydligt både skriftligt och muntligt varför – 17 är lägre än – 4 och kan ge egna alternativa exempel på storleksordningar av olika tal.  

 

Metod och begrepp av beräkningar med addition och subtraktion.

Eleven visar inte att den kan välja begrepp och metod för att lösa enklare uträkningar.

Eleven kan på en grundläggande nivå välja enkla metoder och begrepp för att lösa enklare uträkningar.

Eleven kan på en god nivå välja effektiva och snabba metoder samt välja begrepp för att kunna lösa uträkningar.

Metod och begrepp av beräkningar med multiplikation och division

Eleven visar inte att den kan välja begrepp och metod för att lösa enklare uträkningar.

Eleven kan på en grundläggande nivå välja enkla metoder och begrepp för att lösa enklare uträkningar.

Eleven kan på en god nivå välja effektiva och snabba metoder samt välja begrepp för att kunna lösa uträkningar.

Problemlösningar

Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.

Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med viss anpassning till problemet

Eleven väljer att använda en modell som tallinje eller termometer, antingen konkret eller i papper.

Eleven väljer en väl fungerande strategi  med god anpassning till problemet.

 

Eleven kan storleksordna genom att rita/modellera en egen tallinje.

Resonemang/kommunikation

Eleven visar inte kunskaper för att kunna följa ett resonemang om negativa tal och dess betydelse eller hur man kan tänka för att lösa uträkningar.

 

Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om negativa tal och dess betydelse samt kan utföra uträkningar.

 

 

Elevens redovisningar omfattar delar av uppgifterna och är möjliga att följa.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om negativa tal och dess betydelse samt kan utföra uträkningar.

 

 

Elevens redovisningar är mycket tydliga och lätta att följa.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: