👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Valaffisch ht 2017

Skapad 2017-08-21 20:05 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Bild
Ditt uppdrag är att skapa en valaffisch för barnpartiet utifrån FNs barnkonvention.

Innehåll

Valaffisch för Barnpartiet

Mål

 • Kunna uttrycka dina åsikter med hjälp av text och bild
 • Arbetsprocess från tanke till färdig affisch
 • Analysera och tolka bilder med budskap
 • Presentera ditt eget bildskapande
 • Använda dig av ämnesspecifika ord

Arbetssätt

 • Föreläsning från lärare
 • Inläsning av fakta
 • Välja material att jobba med 
 • Diskussioner
 • Kamratbedömning

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Löpande under lektioner när du arbetar
 • Alla dina texter, skisser och färdiga bild i office365

Tidsaspekt

Vi startar upp vecka 34 och beräknar vara klara för bedömning och redovisning v 40.

Uppgifter

 • Jämför skiss med färdig valaffisch

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav som berörs i arbetsområdet

F eller -
E
C
A
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL fungerande och VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  7-9
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett VÄL fungerande sätt.
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Eleven kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
 • Bl
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med RELATIVT GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl
Eleven kan också ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl
 • Bl  7-9
med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.