👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt, berättande text och faktatext

Skapad 2017-08-21 20:19 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 3 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att arbeta med olika typer av texter som dikt, berättande text och faktatext.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor::

Förmågan att hantera information:

 • strukturera information i en faktatext.
 • strukturera en berättande text med inledning, handling och avslut.
 • strukturera dikter på olika sätt
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt

Begreppslig förmåga:

 • använda begreppen dikt, berättande text och faktatext.

Analysförmåga:

 • jämföra skillnader och likheter mellan dikt, berättande text och faktatext.

Kommunikativ förmåga:

 • presentera/läsa dikt och berättande text
 • redovisa fakta
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Metakognitiv förmåga:

 • välja text efter syfte

Bedömning - vad och hur

Vad 

elevernas förmåga att:

 • strukturera olika texter såsom dikt, berättande text och faktatext
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • använda begreppen dikt, berättande text och faktatext
 • jämföra skillnader och likheter mellan dikt, berättande text och faktatext.
 • presentera och samtala kring de olika texterna
 • välja text efter syfte

Progression: se kunskapskrav E C A.

Hur 

 • Eleverna jämför sina texter utifrån stödmallar och ser vad nästa steg i progressionen är.
 • Läraren lyssnar på presentationer, redovisningar och samtal om texterna samt samtalar enskilt och i grupp och gör en bedömning.

Undervisning och arbetsformer

Vi inleder arbetet med att arbeta med de olika texterna var för sig: 

 • Dikt: Vi lyssnar på olika sorters dikter. Försöker fånga känslan i dikten. Vi producerar egna dikter enskilt och parvis som vi läser för varandra. 1-2-3 dikt, femrading, dikter med rim mm. 
 • Berättande text: Vi läser och lyssnar på olika berättelser, till dem skriver vi berättelsekarta (person, miljö, handling, avslut) samt fyller i "bron" (inledning, händelse, avslut). Vi skriver berättelser tillsammans, i par och enskilt, då används berättelsekarta och bron. 
 • Faktatext: Vi samtalar, läser och tittar på film. Vi tränar på att skriva, lyssna på och läsa faktatexter. Eleverna arbetar både individuellt och i par/grupp.

Sedan arbetar vi vidare med att jämföra de olika texterna, se likheter och skillnader. Samtala om när de olika texterna används och välja passande text till uppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  A 6