👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - vi lär oss grunderna i att läsa, skriva och tala! Årskurs 2

Skapad 2017-08-21 20:32 i Söderskolan Falkenberg
Vi behöver vårt språk för att kunna kommunicera på olika sätt och vi kommer tillsammans utveckla din förmåga att erövra språkets alla former!
Grundsärskola 2 Svenska

Under läsåret kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna att läsa och skriva enkla ord och texter samt att kommunicera i tal/tecken.

Lgr11: "Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna läsa enkla ord och en enkel text.
 • lära dig flera ordbilder (du kan redan ett litet antal).
 • kunna forma alla bokstäver både stora och små på ett korrekt sätt.
 • kunna skriva en enkel text både på iPad och för hand.
 • kunna tala/teckna för att föra ett samtal om givet ämne.

Bedömning - vad och hur

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma hur

 • du kommunicerar med kamraterna (lyssna, fråga och svara).
 • du talar/tecknar i grupp när du gör en presentation (tex. beskriver en bild eller berättar något du varit med om).
 • du kopplar rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav och genom ett bokstavstest där du får se bokstaven och säga ljudet och namnet.
 • du läser genom att läsa en enkel text.
 • du kan forma alla stora och små bokstäver.
 • du skriver genom att läsa dina texter skrivna på iPad och/eller för hand.

Detta gör jag genom att följa din process under din tid i skolan.

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • lyssna efter bokstavsljud enskilt och tillsammans.
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel både på iPad och vanliga spel.
 • leta efter en särskild bokstav.
 • läsa själv, läsa med en vuxen eller för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig.
 • använda praktiskt material ur "Zandras praktiska material".
 • forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • skriva gemensamma texter där du får arbeta med olika bokstäver.
 • genom att skriva på iPad och kunna lyssna till bokstavsljud under skrivandet.
 • bidra till att skriva en text med ett bestämt innehåll t e x dagbok, berättelser, brev, enkla faktatexter gemensamt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6