Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2017-08-21 20:34 i Härryda skola Härryda
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Vi kommer under några veckor arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?". Syftet med kapitlet är att eleverna ska lära sig mer om fjällen som naturtyp och vad som utmärker de olika växtzonerna.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna förklara vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer och powerpoint presentation

* arbeta med fördjupningsfrågor enskilt och i grupp

Så här visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet

* genom att lösa uppgifter 

* genom diagnos på området.

 

Viktiga begrepp:

växtzoner

jordlager

utrotningshotad

kamouflage

kalfjäll

fjällbjörkskog

fjällnära barrskog

midnattsol

avverka

myr

sporväxter

våtmarker

glaciär

naturreservat

näringskedja

urskog

naturtillgångar

nationalpark

skogsbruk

trädgräns

exploaterad

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi - Fjällen

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Näringskedja
Jag kan ge exempel på en näringskedja i fjällen.
Jag kan förklara och ge exempel på flera näringskedjor i fjällen som bildar en näringsväv.
Jag kan förklara och ge exempel på flera näringskedjor i fjällen som bildar en näringsväv samt förstår och förklara begreppen producent, konsument och toppkonsument
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna.
Jag kan ge flera exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på en anpassning som djur eller växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på anpassningar som djur och växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på flera anpassningar som djur och växter har i fjällen
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och beskriva vad som är typiskt för de olika växtzonerna.
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och resonera vad som är typiskt för de olika växtzonerna
Människans påverkan
Jag kan ge ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar enkelt om konsekvenserna.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan berätta varför det är skillnad.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan resonera varför det är skillnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: