Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik - de fyra räknesätten

Skapad 2017-08-21 21:04 i Aspenskolan Tierp
Arbete med algoritmräkning och huvudräkning.
Grundskola 6 Matematik
Aritmetik kommer från grekiskans arithmētikēʹ, som betyder räknekonst, och är den del av matematiken som behandlar taluppfattning och räknande. I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att använda begrepp och metoder för att lösa matematiska problem. Du kommer att arbeta med algoritmräkning med heltal och decimaltal i de fyra räknesätten

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet

Mål

Du ska utveckla dina kunskaper om:

 • addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler
 • multiplikationer med tvåsiffriga faktorer
 • kort division
 • rimlighetsbedömning vid beräkningar

Begrepp

- addition, term, summa

- subtraktion, term, skillnad, differens

- multiplikation, faktor, produkt

- division, täljare, nämnare, kvot

Talsort, positionssystem, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal

Förmågor

Problemlösning, begrepp, metod, kommunikation och resonemang

Arbetssätt

Vi använder oss av boken Koll på matematik 6A, där arbetar vi med kapitlet De fyra räknesätten. Vi kommer även ha kreativ matematik med syfte att träna elevernas förmåga att analysera, reflektera och diskutera. Vi lär oss också att använda matematiska begrepp och funderar över betydelsen av dessa i praktiska och teoretiska former. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: