👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 1 och 2

Skapad 2017-08-21 21:04 i Tiundaskolan Uppsala
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom dessa kapitel kommer du få jobba med våra fyra räknesätt.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.

- kunna pricka in ta på en tallinje. 

- kunna skilja mellan udda och jämna tal.

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal med hjälp av olika strategier. 

- kunna lösa rutinuppgifter inom alla fyra räknesätten.

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division.

- kunna lösa enkla ekvationer inom de fyra räknesätten. 

- kunna använda problemlösningsmetoden "gissa och pröva" samt "rita en bild"

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 5-102 samt läxorna s. 294-301

ISBN 978-91-47-10234-1  (kan används för att söka efter läromedlet på inläsningstjänst)

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- delta i par- och gruppuppgifter samt redovisa dessa inför mindre grupp elever eller resterande av klassen

- jobba enskilt med rutinuppgifter samt problem

 

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering. Se även matrisen här nedan.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna tex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar osv

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Alfa kap 1 och 2

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Välja metod och lösa rutinuppgifter inom addition
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i fungerande matematiska metoder som anpassas till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Välja metod och lösa rutinuppgifter inom subtraktion
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i fungerande matematiska metoder som anpassas till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Välja metod och lösa rutinuppgifter inom multiplikation
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i fungerande matematiska metoder som anpassas till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Välja metod och lösa rutinuppgifter inom division
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i fungerande matematiska metoder som anpassas till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Visa/beskriva tillvägagångssätt
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt.
Bedöma rimlighet
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Begrepp
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Lösa problem
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan lösa enkla problem i på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i på ett i fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Föra och följa resonemang
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som anpassas till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.