Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asagudar, antikens gudar och romerska gudar

Skapad 2017-08-21 21:31 i Björneborgs skola Kristinehamn
Vi arbetar med likheter och skillnader mellan olika gudar och gudinnor inom nordisk, grekisk och romersk mytologi.
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap
Vi ska jobba med likheter och skillnader mellan olika gudar och myter inom nordisk, grekisk och romersk mytologi. Eleverna ska kunna söka information från olika källor, samarbeta i grupp och redovisa muntligt vad de lärt sig.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska kunna se likheter och skillnader mellan olika gudar och myter inom nordisk, grekisk och romersk mytologi.

Innehåll

Vi arbetar med likheter och skillnader i olika myter och mytiska gestalter, t.ex. skapelseberättelser och olika gudar.

Genomförande

Beräknad tidsåtgång: 2-3 veckor

Gemensamma genomgångar

Insamlande av förkunskaper och förförståelse

Filmer och berättelser

Grupparbeten

Venndiagram

Redovisning

Gruppredovisningar

Venndiagram

Avslutande diskussion

Elevinflytande

Eleverna ska vara med och bestäma hur arbetsområdet ska redovisas.

Genom att börja med tankekartor har eleverna fått visa sina förförståelser för området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv SvA
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Religion
Förmågan att jämföra
 • Re
■Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Ex: Du kan ge exempel på gudar från de olika epokerna.Du kan berätta om de olika gudarna. - Guden Zeus, Oden och Jupiter beskrivs lika varandra.
■Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Ex: Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan olika gudar från de olika epokerna. - Guden Zeus, Oden och Jupiter beskrivs lika varandra, de är den viktigaste guden, de är ledaren i gudarnas rike.
■Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Ex: Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan olika gudar från olika epoker och du kan förklara vad dessa olikheter och skillnader har för betydelse. - Guden Zeus, Oden och Jupiter beskrivs lika, de är den viktigaste guden men inom asatron är Oden allvetande, Zeus/Jupiter är en kombination av både Oden och Tor.
Svenska
Förmågan att muntligt redovisa för gruppen
 • Sv
■Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Ex: Du arbetar i grupp och du redovisar för klassen.
■Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare Ex: Du arbetar i grupp och du tänker på hur ni ska redovisa er fakta för klassen.
■Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Ex: Du arbetar i grupp, du ser till att ni när ni ska redovisa berättar den fakta som de andra behöver få veta.
Svenska
Förmågan att söka information i källor
 • Sv
■Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Ex: Du kan ta ut fakta från de källor du får.
■Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Ex: Du kan använda de källor du får för att ta fram fakta. Du kan se att vissa källor inte behövs för din uppgift.
■Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Ex: Du kan använda dig av de källor du får. Du kan ta fram den fakta du behöver och du kan välja bort källor du inte behöver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: