Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Lika Olika

Skapad 2017-08-22 07:02 i Kårstaängen Örebro
Förskola
Under hösten kommer vi påbörja tema Lika-Olika som syftar till att öka barnens förståelse för alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt att sträva efter att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Innehåll

METOD

 • Vi kommer använda oss av "Tio små kompisböcker" som handlar om hur man är en bra kompis. Hur man ska göra när man gjort någon kompis ledsen? Hur man gör någon annan glad? När blir jag glad? Hur gör man när man samarbetar? Hur visar jag mina känslor? Böckernas innehåll kan kopplas till deras vardag och saker som barnen varit med om. Vi vill att barnen ska få positiva lässtunder här på förskolan och kan förhoppningsvis tala om saker som händer och få en ökad förståelse för kompisars och andra människors känslor.
 • I samband med läsningen av kompisböckerna kommer vi ge barnen olika uppdrag.
 • Vi kommer spela teater med barnen om känslor och vänskap.
 • Vi kommer dansa till musik som framkallar olika känslor.
 • Vi kommer fotografera och göra bilder med barnens egna känslor och uttryck.
 • Vi kommer skapa i form av att måla barnens känslor.

 

MÅL

 • Normkritiskt förhållningssätt
 • Främja trygghetsarbetet

 

DOKUMENTATION

 • Vi pedagoger använder dokumentationen för att synligöra barnens arbete.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 •  Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: