👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olila Hem och familj

Skapad 2017-08-22 07:40 i Skogsbrynet Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Fokusområde Lika-olika Med inriktning mot olika boenden och familjekonstellationer

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen ska få insikt i att det finns många olika sätt att vara familj på. Det finns också olika former av boenden, vi vill att barnen ska öka sin förståelse för att deras egen familj och boende kan skilja sig från andras.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska få besöka varandras hem, fotografera och reflektera. Vi vill vidga deras perspektiv från att villa och kärnfamilj är normen till att andra boenden och familjekonstellationer är möjliga och fungerar lika bra.

Barnen ska få uppleva att de kan bo på samma ort men adresserna skiljer sig åt.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att besöka barnens hem på våra promenader. Vi ska föra samtal om barnens hem och vilka som bor där. Vi kommer att måla våra hem och familjemedlemmar. Litteratur som handlar om olika familjekonstellationer ska läsas och reflekteras över. 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016