👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 5 - Europas sista vildmark.

Skapad 2017-08-22 08:07 i Skulltorps skola F-5 Partille
Planering för biologi årskurs 5
Grundskola 1 – 5 Biologi
Biologiplanering årskurs 5 - arbetsområdet berör Europas sista vildmark.

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

Biologi - Europas sista vildmark.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

 • Några utvalda näringskedjor med arter från fjällnaturen.
 • Skillnader på svenska fjäll och alperna.
 • Hur djur och växter har anpassat sig efter klimatet i fjäll och alpnatur.
 • Namnen på några rovdjur som lever på fjället.
 • Vad människan använder fjällen till och hur det påverkar naturen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i par.
 • Vi kommer att arbeta i arbetsboken "Koll på NO".
 • Vi kommer läsa olika texter i böcker.
 • Vi kommer att söka om information på internet.

När ?

Arbetsområdet pågår under början av Hösterminen 2017.

Varför ska vi göra det här?

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk.

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

  biologiska samband i naturen.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Under arbetets gång bedöms det aktiva deltagandet i diskussioner.
 • Du bedöms utifrån hur du löst de enskilda uppgifterna.
 • Du bedöms utifrån hur det slutgiltiga provet i arbetsområdet går.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6