👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låda - Bricka Trä/metallslöjd åk 5 17/18

Skapad 2017-08-22 08:20 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Åk 5 Sltm, låda/bricka, spikförband.
Grundskola 5 – 6 Slöjd

Under åk. 5 arbetar vi med att planera ett arbete och välja uttryck. Det kan handla om att planera lådan så att det som ska vara i lådan får plats eller att måla din häst på ett sätt som säger något om dig. Lycka till! / Ole

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du väljer ett uttryck till din häst och motiverar det.
 • Du väljer låda eller bricka och motiverar hur du ska använda den.
 • Du väljer en teknik som passar syftet med arbetet.
 • Du dokumenterar ditt på slöjdprocessbladet.
 • Du använder slöjdspecifika begrepp som är relevanta i ditt arbete.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val. 
 • Din förmåga att utifrån arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Din förmåga att ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och då föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Du formger och framställer en trähäst där du väljer uttrycks. Du formger och framställer en låda eller bricka där du visar på syfte med produkten.  Du dokumenterar dina val på slöjdprocessblad .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris sltm åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du kan till viss del kombinera tekniker och material. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du kan göra kreativa och medvetna val i olika material för att få ett välarbetat och personligt präglat arbete med god kvalitet.
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner. Oftast väljer du enkla tekniker och moment. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du är osäker och tar sällan egna initiativ i ditt arbete. Du får mycket stöd och hjälp med arbetsgången i slöjdarbetet, samt att lära och förstå slöjdspecifika ord.
Ibland är du osäker i ditt arbete och frågar om saker vi har gått igenom. Du får stöd med arbetsgången i slöjdarbetet. Du kan och förstår några vanligt förekommande slöjdspecifika ord.
Du vet oftast vad du ska göra i slöjdarbetet. Utifrån dina egna funderingar, diskuterar du och ställer de frågor du behöver få svar på för att komma vidare i arbetet. Du kan och förstår till viss del slöjdspecifika ord.
Du vet vad och hur du ska göra, du arbetar självständigt med ditt slöjdarbete. Du uttrycker dig med slöjdspecifika ord när vi diskuterar ditt arbete.
Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del utrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.