Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer vid floder Da17a

Skapad 2017-08-22 08:30 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Från de första människorna har vi gjort framsteg. Vi lärde oss använda eld och redskap och fick ett språk. Vi flyttade runt och samlade och jagade, men blev allt mer bofasta, lärde oss odla jorden och hade tama husdjur. Vi byggde städer och lärde oss skriva.. Dåliga saker följde också såsom krig, miljöförstöring och slaveri. Samhällen växte fram vid floder. Vi människor behövde samarbete kring jordbruket och vi behövde skydda oss från yttre hot. Dessa samhällen som växte fram vid floder som Eufrat och Tigris och Nilen kallar vi högkulturer för de var högt utvecklade med välorganiserat samarbete och styrning.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa/lyssna på Digilär historia - forntiden och antiken - historiens början.

Det kommer också att bli ett par genomgångar om svåra saker som hör till kapitlet.

Dessutom kommer det att bli ett fördjupningsarbete där klassen väljer redovisningsform.

Redovisningsform

Ett förhör kommer hållas på Digilär historia - forntiden och antiken - historiens början.

 

Fördjupningsarbete om flodkulturen Egypten - klassen väljer demokratiskt redovisningsform

Uppgifter

 • Egypterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
kunskapskrav i historia - indelade i moment inkl F

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord, som är...
Grundläggande kunskaper Enkla och till viss del underbyggda
Goda kunskaper Utvecklade och relativt väl underbyggda
Mycket goda kunskaper Väl utvecklade och väl underbyggda
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... .
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: