👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalismen, imperialismen och första världskriget

Skapad 2017-08-22 08:34 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Under det här momentet kommer du få lära dig om nationalismen, imperialismen och första världskriget. Dessa händelser och fenomen är viktiga eftersom de hade och fortfarande har en väldigt stor påverkan på samhällsutvecklingen. För att förstå hur dagens värld ser ut måste man alltså ha kunskaper om nationalismen, imperialismen, första världskriget och dessa händelsers betydelse, orsaker och konsekvenser.

Innehåll

Våra frågor till momentet

 • Vad betyder nationalism och hur har nationalismen påverkat samhällsutvecklingen då och nu? 
 • Vad betyder imperialism och hur var det möjligt för kolonialmakterna att skaffa kolonier och varför gjorde de det? 
 • Vilka konsekvenser fick imperialismen? 
 • Varför startade första världskriget? 
 • Vilka effekter fick första världskriget? 
 • Hur har nationalismen, imperialismen och första världskriget påverkat dagens samhälle? 

Undervisningsresurser 

Här hittar du texthäftet som vi kommer använda under det här momentet. 

Här hittar du prezin om nationalismen

Här hittar du prezin om imperialismens orsaker och förutsättningar

Här hittar du prezin om imperialismens förlopp och konsekvenser 

Här hittar du texthäftet om första världskriget 

Här hittar du prezin om första världskrigets bakgrund, orsaker och utbrott 

Här hittar du prezin om första världskrigets förlopp 

Här hittar du prezin om Versaillesfreden 

Här hittar du prezin om första världskrigets konsekvenser 

Här hittar du den svenskspråkiga dokumentärserien "Det stora kriget", som handlar om olika delar av kriget. 

Uppgift 

Det här momentet kommer examineras genom en analys- och skrivuppgift. Första steget i uppgiften är att göra en analys, som ni sedan ska använda när ni skriver er faktatext om första världskriget. I analysen ska du svara på: 

 • Varför hände första världskriget? (Bakgrund och orsaker) 
 • Vilka konsekvenser fick första världskriget? (Konsekvenser) 

Du genomför analysen genom att göra följande steg: 

 1. Hitta fakta om krigets bakgrund, orsaker, utbrott och konsekvenser 
 2. Sammanställ din fakta genom stödord eller att göra en matris eller mindmap. 
 3. Fundera på vilken typ av orsaker och konsekvenser som du hittat enligt PEKS-modellen
 4. Förklara faktan så att du är säker på att du förstått (Varför var till exempel allianserna viktiga för att kriget skulle bryta ut?)
 5. Börja skriv!  

 

Matriser

Hi
Nationalismen, imperialismen och första världskriget

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
rtsätta utvecklingslinjer Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.