👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Logga åk 6 17/18

Skapad 2017-08-22 08:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Under sju veckor kommer du att arbeta med grupparbetet "Konstverk" i ämnet slöjd. På träslöjden kommer du att skära reliefer i Lind utifrån ett övergripande tema. Genom detta projekt kommer du träna på att arbeta i grupp och enskilt samt att använda olika hantverkstekniker. Gruppen kommer gemensamt att få bestämma arbetets motiv och utformning.
Grundskola 6 Slöjd
Under fem veckor kommer du att arbeta med grupparbetet "Logga" i ämnet slöjd. På träslöjden kommer du att skära reliefer i Lind utifrån ett övergripande tema. Genom detta projekt kommer du träna på att arbeta i grupp och enskilt samt att använda olika hantverkstekniker. Gruppen kommer gemensamt att få bestämma arbetets motiv och utformning

Innehåll

Kursplan i ämnet

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Arbetssätt och undervisning

Inspiration och genomgång av uppgiften

Gruppen bestämmer tillsammans ett tema. Alla ger förslag på teman och av dessa väljer gruppen ett förslag.

Genomgång av hantverkstekniker

Gör en skiss/ett kollage med:

 • bilder
 • ord/text
 • färgkombinationer
 • material och hantverkstekniker

Formge och framställ individuellt ditt konstverk

Du ska tänka miljömedvetet när du framställer ditt konstverk, dvs. du utnyttjar tillgängligt material med eftertanke.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till miljön

När alla bitar i gruppen är klara ska de monteras till en helhet.

När arbetet är klart ska arbetet redovisa muntligt inom slöjdgruppen.

Visa vad du lärt dig

Under arbetets gång bedöms hur du:

 • kombinerar olika material och hantverkstekniker
 • väljer och kombinerar färg och form
 • väljer och använder handverktyg, maskiner och redskap med omdöme
 • väljer handlingsalternativ som leder dig och gruppen framåt

Tidsram

Arbetsområdet förväntas pågå 5 lekioner

Bedömning

Läraren tittar dels på hur du arbetar under lektionerna och dels på ditt färdiga slöjdföremål. Värderingen som du skriver på svenskan ligger också till grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6