Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-08-22 09:04 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Biologi
Detta arbetsområde behandlar ekologi, ekosystem och hur olika organismer påverkas då ekosystem störs

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan beskriva och förklara ekosystem, dess delar och hur de påverkar varandra
 • hur väl du kan planera, genomföra och dokumentera fältstudier
 • hur väl du kan ge exempel på hur kunskaper om ekologi kan leda till att människor tar kloka beslut i sin vardag
 • hur väl du kan beskriva naturvetenskapliga upptäckters påverkan samhället

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om ekologins begrepp, djur- och växtgrupper, kretslopp
 • öva på att använda biologins begrepp och teorier för att förklarar ekologiska samband och ekosystem.
 • genomföra och dokumentera fältstudier.

Material vi kommer att använda:

 • TitaNo biologi, kapitel Ekologi och Miljö. S196-202, 214-223, 232-238 sidorna inom parentes läses om intresse finnes, mycket är repetition, finns med i Power Pointen eller är överkurs (203-213, 224-231, 239-244).
 • Livskort
 • Ekologins grunder, film från SLI
 • Kvävets kretslopp, film från SLI
 • ne.se
 • Power Point Ekologi
 • material för fältstudier såsom luppar, floror och faunor

Centrala begrepp: 

 • symbios, fotosyntes, ekologi, ekosystem, population, samhälle, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, producent konsument, toppkonsument, anrikning, närsalt, kretslopp, bergart, jordart, klimat, växtområde, jordmån, urskog, kulturskog, biologisk mångfald, surt, basiskt, försurning, övergödning, tungmetall, bräckt vatten, växthuseffekt, ekologiskt fotavtryck, ekosystemtjänster,

Bedömningsuppgifter:

 • prov v 39
 • fältstudierapport, klar v 40

 

 

Uppgifter

 • Fältstudie 2

 • Ekologins grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: