Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! Engelska åk. 3

Skapad 2017-08-22 09:34 i Jonsereds skola Partille
Vår intention med och kring boken Magic är att eleverna ska uppleva glädje och få en ökad kunskap för det engelska språket. Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan göra er förstådda på enkel engelska.
Grundskola 3 Engelska
Vår intention med och kring boken Magic är att eleverna ska uppleva glädje och få en ökad kunskap för det engelska språket. Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan göra er förstådda på enkel engelska.

Innehåll

 

 

VAD skall jag göra? (Centralt innehåll):

Du kommer få:

 • Lyssna
 • Skriva
 • Tala
 • Utöka ditt ordförråd
 • Träna på engelska fraser
 • Använda datorer
 • Se på film
 • Lyssna till olika engelska sånger

Varför skall jag göra det här? (syfte):

Du ska:

 • Förstå och tolka talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera och kommunicera i tal och i skrift

 

HUR skall jag arbeta?

 • Lyssna på olika texter
 • Skriva
 • läsa
 • Prata
 • Dramatisera
 • Sjunga

 

 

Det här skall jag lära mig; 

Du ska:

 • Förstå enkla instruktioner på engelska
 • Göra enkla presentationer t.ex. berätta om sig själv
 • Känna till och kunna använda enkla fraser
 • Känna till några enkla sånger och ramsor
 • Föra enkla samtal och dialoger
 • Känna till vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används

 

Bedömning

Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Magic! Engelska åk. 3

Kapitel 1-7

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Jag kan berätta vad jag heter.
Jag kan berätta hur gammal jag är.
Jag kan räkna till tio.
Jag kan minst åtta färger.
Jag kan minst fem lekplatsord.
Jag kan berätta om några saker jag kan göra.
Jag kan säga veckodagarna.
Jag kan använda orden today, tomorrow och yesterday.
Jag kan säga vad klockan är.
Jag kan minst åtta kroppsord.
Jag kan berätta om några saker jag tycker om och gillar.
Jag kan använda in front of, over there och next to.
Jag kan orden left o ch right och använder dem korrekt.
Jag kan berätta om var saker finns.

Kapitel 8-14

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Jag kan minst fem insektstord.
Jag kan berätta om något som jag inte tycker om.
Jag kan fråga vad något kostar.
Jag kan berätta vad jag äter till frukost.
Jag kan använda welcome, yes please och thank you very much.
Jag kan några sms-uttryck.
Jag kan minst fem sjukhusord.
Jag kan det engelska alfabetet.
Jag kan minst fyra väderord.
Jag kan berätta vad det är för väder idag.
Jag kan minst åtta ord för kläder.
Jag kan ställa frågor och använda who, what, when, where och why.
Jag kan minst fem ord för familjemedlemmar.
Jag kan berätta om min familj.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: