Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska läsåret 2017/2018

Skapad 2017-08-22 09:53 i Ugglums skola Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 6 Svenska
Vi arbetar med att utveckla de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Ur läroplanen:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa

Vi fortsätter att arbeta aktivt med läsning och läsförståelse men lägger också stort fokus på att utveckla vår skrivförmåga. Vi kommer också att arbeta med muntliga presentationer, att bli säkrare på att tala inför klassen men också på att bli aktiva lyssnare.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med stavning, skrivregler och grammatik i Röda tråden, 2 sidor/vecka.

 

Vi arbetar regelbundet med fri skrivning med fokus på språkriktighet, skrivregler och att skriva med ett rikt, beskrivande språk. Emellanåt samverkar vi med andra ämnen.

 

Vi arbetar aktivt med skrivande och gör uppgifter ur boken Zick Zack: texter för olika syften, utveckla språket, olika typer av texter, prova olika idéer och språklig handbok.

 

Vi arbetar regelbundet med läsförstålse och lässtrategier.

 

Vi arbetar med läsning och skrivning i materialet Läsnovor och skrivarglöd.

 

Vi fortsätter att presentera lästa böcker genom att ha Bokprat enligt arbetsgång, ett Bokprat/termin och elev. 

 

Läsläxa, 15 min/dag. Fylla i läsläxlogg hemma och läsjournal i skolan. Räkna sidor i skolan, samarbete med matten, gemensamt mål vid visst antal sidor.

Så bedömer jag era kunskaper:

Att ni deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som presenteras och står på planeringen. Vi lärare följer upp ert arbete genom att se på processen när ni jobbar. Vi följer upp era böcker och inlämningar samt tar del av era redovisningar.

Vi ser hur ni utvecklar era förmågor i svenskans olika delar: tala, lyssna, läsa och skriva.

När ni arbetar med skriftliga läsförståelseuppgifter tittar vi extra på att ni svarar med fullständiga meningar, använder er av korrekta skrivregler som stor bokstav och punkt samt att ni kan utveckla era svar.

Matriser

Sv
Matris i svenska år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Du behöver ta ett större ansvar för din läsutveckling genom att alltid ha en aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du behöver utveckla din läsning av skönlitteratur och faktatexter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du behöver utveckla förmågan att ta ut det viktigaste i textinnehållet och sedan redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Du tar oftast ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar oftast av att ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Du tar ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar av att ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Du tar bra ansvar för din läsutveckling, genom att ha aktuell bok i skolan samt regelbundet läsa i skolan och hemma. Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Du klarar av att på ett bra sätt ta ut det viktigaste i textinnehåll och redogöra för detta på ett tydligt sätt.
Skriva
Du behöver utveckla ditt skrivande av olika texter för att de ska ha ett begripligt innehåll och en fungerande struktur samt bli säkrare på det skrivna språket t.ex. skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva olika texter med ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur samt viss språkriktighet.
Du kan skriva olika texter med ett relativt tydligt innehåll och med relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språkriktighet.
Du kan skriva olika texter med ett tydligt innehåll och med väl fungerande struktur samt god språkriktighet.
Tala
Du behöver utveckla dig i att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du behöver utveckla dig så att du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser.
Lyssna
Du behöver utveckla dig i att lyssna och ta till dig information och sedan komma igång med ditt arbete.
Du klarar oftast av att lyssna och tar till dig information och kan sedan oftast komma igång med ditt arbete.
Du klarar av att lyssna och tar till dig information på ett bra sätt och kan sedan komma igång med ditt arbete.
Du klarar på ett bra sätt av att lyssna och tar till dig information på ett mycket bra sätt och kan sedan snabbt komma igång med ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: