👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges karta och landskap

Skapad 2017-08-22 10:06 i Västerholm Grundskolor
Du kommer att få läsa om Sverige och Sveriges landskap och natur. Du kommer att få lära dig att använda kartboken och förstå dess symboler/tecken. Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som är viktiga att kunna när man läser Geografi.
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att fokusera på Sveriges geografi, kartkunskap och begrepp som hör kartan till.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du som elev ska förstå hur man använder en karta och varför. Hur ser Sverige ut? Du kommer även att få förståelse till varför Sverige är indelade i olika landskap - kopplat till att världen är indelade i olika länder och världsdelar. Vi tränar på dessa förmågor:

 •  utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 •  
  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna

 

Övergripande läroplansmål

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Kunskapskrav

Se matris

Metod

Vi kommer att arbeta med boken "Geografi-Sverige" och med blindkartor för att sedan rita egna kartor. Vi kommer även att arbeta med kartboken/Atlasboken. Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Formativ bedömning

Du ska kunna visa att du har lärt dig hur Sverige ser ut genom att kunna rita din egna Sverigekarta med symboler och färger. Du ska med hjälp av denna karta visa att du kan sätta ut några landskap, sjöar, hav och berg. Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Jag kommer att ha genomgångar där du få ta del av och anteckna centrala begrepp.

Summativ bedömning

Detta kommer sedan att testas av skriftligt/muntligt.

Du ska skriva en faktatext om ett svenskt landskap och redovisa detta muntligt.

IKT

För att skapa tydlighet och struktur i undervisningen så kommer digitala verktyg att användas kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda Ipadsen där eleverna via "Into Write",  kommer att få skriva sina texter. Därifrån kommer det att ges kontinuerlig återkoppling på deras skrivna texter.  

Matriser

Ge
Sveriges karta och landskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Sveriges landskap
 • Ge  4-6
Du känner till 8 landskap och kan sätta ut dessa på en blindkarta (tom karta). Du känner till Sveriges tre största städer.
Du känner till 15 landskap och kan sätta ut dessa på en blindkarta. Du kan nämna minst 5 städer och orter i Sverige. Sveriges största berg och sjö.
Du känner till tjugofem landskap och kan sätta ut dessa på en blindkarta. Du känner till åtta städer och orter i Sverige. Sveriges största berg, hav och tre sjöar.
Ny aspekt
Sveriges karta
 • Ge  4-6
Du kan måla eller förklara på annat vis Sveriges landgräns. Du känner till minst 6 olika karttecken.
Du kan måla eller förklara på annat vis Sveriges landgräns samt sätta ut dem tre största städerna.
Du kan måla eller förklara på annat vis Sveriges landgräns samt sätta ut orter, sjöar och den största fjälltoppen.
Ny aspekt
Centrala begrepp
 • Ge  4-6
Du kan väderstrecken och förstår begreppen karta, landskap, norden, världsel, landgräns, fjäll och kust.
Du kan förklara begreppen geografi, karta, världsdelar, världshav, ekvatorn och jordglob.
Du kan förklara och förstå i vilka sammanhang man använder begreppen geografi, karta, världsdelar, världshav, ekvatorn och jordglob.
Ny aspekt
Övriga Norden
Vilka länder ingår i Norden och vart ligger de.
Du kan huvudstäderna i Norden.

Ge
Geografi år 4-6

Formande och förändring av livsmiljöer

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur- och kulturlandskap - grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Natur- och kulturlandskap - beskriva samband
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Geografiska undersökningar och resonemang

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Resonera kring källors användbarhet
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Använda geografiska verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Miljö- och utvecklingsfrågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Människors levnadsvillkor
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.