👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3 v. 35-43

Skapad 2017-08-22 10:33 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Planering idrott och hälsa åk 3. Vi startar läsåret med aktiviteter utomhus både i skogen och runtomkring skolan!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Centralt innehåll/förmågor

 • Grovmotoriska grundformer i lekar spel och idrotter.(springa, hoppa, klättra, rulla, stödja m.fl.)
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv, samt allemansrättens grunder.
 • Förmågan att använda ord och begrepp för att samtala om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

Det här ska vi lära oss

 • Du kommer träna dina rörelser på olika sätt och i olika miljöer.
 • Du kommer lära dig om allemansrättens regler.
 • Du kommer få lära dig ord och begrepp inom ämnet idrott och hälsa.

 

 Så här kommer vi arbeta

 • Vi genomför olika aktiviteter i naturen både i skogen och närområdet.
 • Vi ser film och pratar om allemansrättens regler.
 • Vi tränar rörelse i olika lekar, spel & idrotter.
 • Vi kommer samtala om dina upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Din förmåga att

 • Anpassa rörelser i lekar spel och idrotter både inomhus & utomhus.