Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är musik?

Skapad 2017-08-22 10:36 i Aroseniusskolan Ale
I momentet Digitala verktyg i musik kommer vi prova ljudredigering i programmet Audacity och göra ett bildspel om känslouttryck i bild- och ljudform. Vi kommer också jobba i grupper som får göra inspelningar i Garageband under temat "Radioprogram". Syftet är att få kännedom om digital ljudhantering och att träna på skapande processer.
Grundskola 8 Musik
Vad har musik och ljud för funktion? Går det att uttrycka en berättelse i ljud utan att använda ord?

Innehåll

Vi kommer de närmsta veckorna jobba med skapande och analyserande av musik och ljud.

- Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

- Använda Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Arbetsverktyg

Audacity finns installerat på era datorer. Ett redigerings- och bearbetningsprogram för ljudfiler.

https://freesound.org/

Uppgifter

 • Inlämning Ljudberättelse

 • Reflektion - 2

 • Reflektion - 1

 • Ljudberättelse

 • Reflektion - 1

 • Reflektion - 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav för Skapande i Musik

MUSICERANDE OCH MUSIKSKAPANDE

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge väl- utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

MUSIKENS VERKTYG

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsakfungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

MUSIKENS SAMMANHANG OCH FUNKTIONER

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: