👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2017-08-22 10:41 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Vi ska arbeta med att förstärka förmågan att förstå och använda tal i olika situationer

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Du ska förstå hur positionssystemet fungerar med heltal och få en insikt i om hur det fungerar med tal i decimalform.
 • Du ska kunna läsa av heltal på en tallinje, och få en insikt i om hur man läser av tal i decimalform.
 • Du ska kunna multiplicera och dividera tal med 10, 100 och 1000.
 • Du ska kunna storleksordna enkla bråktal.
 • Du ska kunna använda rätt ord och begrepp när vi arbetar i matematik, enskilt och i grupp.

Hur vi ska arbeta med området:

 • böcker
 • stenciler
 • spel
 • digitala medel
 • enskilt arbete
 • grupparbete

Vad som ska bedömas:

Se ovan (vad du ska lära dig).

Hur det ska bedömas:

 • delaktighet på lektionerna
 • observationer i gruppdiskussioner
 • skriftliga uppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning

Osäker
Säker
Mycket säker
Aspekt 1
Tallinjen
Behöver träna mer på tallinjen
Är säker på att sätta ut och läsa av heltal på en tallinje.
Är säker på att sätta ut och läsa av heltal och enkla decimaltal på en tallinje
Ny aspekt
Multiplikation med 10, 100 och 1000
Behöver träna mer på multiplikation med 10, 100 och 1000
Är säker på att multiplicera tal som t.ex.12x10 och 4x100
Är säker på att multiplicera tal som t.ex.104x100 och 10000x640
Ny aspekt
Bråk
Behöver träna mer på bråkräkning
Är säker på enkla bråk. Kan visa t.ex.hur mycket tre fjärdedelar är.
Är säker på att jämföra bråk. Kan storleksordna t.ex. en tiondel, tre femtedelar och en halv.