👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering idrott och hälsa årskurs 8 ht-17

Skapad 2017-08-22 11:04 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Sammanfattning och kopplingar till läroplanen av de aktiviteter vi kommer att arbeta med på idrottslektionerna under höstterminen.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Terminsplanering årskurs 8 HT-17

Innehåll

Arbetets innehåll

Vi kommer under höstterminen Arbeta med följande arbetsområden

 • Orientering
 • Lagspel
 • Ergonomi
 • Takt och rytm
 • Rörelseutmaningar
 • Simning

Arbetssätt och redovisningsform

 • Praktiskt genomgång och arbete under lektioner
 • Teoretiska genomgångar och arbete under lektionstid
 • Redovisningar i både teoretisk och praktisk form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9