Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och redovisa olika typer av texter åk 3.

Skapad 2017-08-22 11:06 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi läser olika typer av texter och tränar på olika lässtrategier för att få en djupare läsförståelse. Vi arbetar också med muntliga och skriftliga redovisningar av texter. Samtidigt får eleverna kunskap om några barnboksförfattare och illustratörer.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
"Läsning är för själen vad motion är för kroppen." Hela kroppen mår bra om du både läser och rör på dig. Men som med all träning gäller det att träna ofta och på olika sätt för att bli bättre.Så läs, läs, läs...

Innehåll

Syfte

Att kunna:

 • anpassa läsningen till olika typer av texter
 • öka läshastigheten och läsförståelsen
 • göra en sammanfattning
 • känna till några barnboksförfattare och illustratörer

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att läsa, anpassa och förstå olika typer av texter
 • din förmåga att sammanfatta olika olika sorters texter
 • din kunskap om några barn- och ungdomsförfattare och illustratörer

Undervisning och arbetsformer

 

 • Läsa skönlitterära böcker samt skriva i läsloggen om dessa.
 • Läsa högt för varandra i grupp.
 • Redovisa minst en gång / termin en bok muntligt inför grupp av klassen. Ge och ta respons från klasskamraterna i samband med redovisningar av texter och bokpresentationer.
 • Läsa gemensamma texter och samtala kring dessa i grupp.
 • Läsa regelbundet i skolan och hemma, helst en stund varje dag.
 • Få boktips från bl.a. kamrater och lärare.
 • Önska inköp av berättande böcker till skolan.
 • Arbeta med med lässtrategier för att få en djupare läsförståelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: